ZAUFANY PRAWNIK WROCŁAW – NAJWYŻSZY STANDARD USŁUG

ROZWIĄZANIE PROBLEMU JEST DLA NAS PRIORYTETEM

ZASMAKUJ Z NAMI ZWYCIĘSTWA

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KAŻDEJ SPRAWY

Z NAMI OBIERZ NAJLEPSZĄ STRATEGIĘ DZIAŁANIA

Nagradzamy ciekawość

agsdix-fas fa-hand-holding-heart

Szanujemy i słuchamy

Inspirują nas skomplikowane sprawy

Tworzymy rzeczywistość według Twoich pomysłów

KLIENCI NASZEJ KANCELARII PRAWNEJ

agsdix-far fa-building

Klienci indywidulani

Podmioty gospodarcze

 • Korporacje
 • Średnie i małe przedsiębiorstwa
 • Mikro firmy

Nasze specjalizacje

agsdix-sao-library-books

Obsługa prawna firm

 • Zastępstwo procesowe
 • Reprezentacja Klientów w sprawach przed wszystkimi organami
 • Porady i opinie prawne
 • Sporządzanie umów i pośredniczenie w ich zawieraniu
 • Prowadzenie negocjacji

Oddłużanie

 • Upadłość konsumencka
 • Upadłość podmiotów gospodarczych

Sprzedaż i skup spółek

 • Chcesz szybko założyć spółkę? – u nas możesz kupić gotową i zarejestrowaną spółkę
 • Kompleksowy skup – skupujemy zadłużone i niezadłużone spółki
}

Dochodzenie należności

 • Rozwiązania polubowne
 • Windykacja
 • Egzekucja w Polsce i poza jej granicami

Skup wierzytelności

Posiadasz wierzytelności?

Nie chcesz przeznaczać środków finansowych na ich dochodzenie?

Sprzedaj je nam!

agsdi-calculator

Usługi księgowe, kadry i płace

 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowych
 • Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
agsdix-fas fa-money-check

Rodo

obszary prawa w których działamy

Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę
 • Sprawy budowalne
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • Zobowiązania
 • Hipoteka, zastaw
 • Służebność drogi koniecznej
 • Postępowanie o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku

Zobacz więcej

Prawo karne

 • Zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • Reprezentacja Klienta w:
  • Postępowaniu przygotowawczym
  • Postępowaniu sądowym – z oskarżenia prywatnego oraz jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu publicznoskargowym
  • Obrona osób oskarżonych

Zobacz więcej

i

Prawo handlowe

 • Kompleksowa obsługa spółek, m. in.:
  • Rejestracje
  • Zmiany w KRS
  • Łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek
  • Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę
 • Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania sp. z o. o
 • Zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • Przygotowywanie oraz opiniowanie umów, regulaminów wewnętrznych
 • Negocjowanie warunków umów z kontrahentami naszych Klientów

Zobacz więcej

Prawo pracy

 • Reprezentacja pracodawców i pracowników w sporach sądowych
 • Umowy o pracę
 • Umowy cywilnoprawne: zlecenia, agencyjne, o dzieło, kontrakty menadżerskie
 • Umowy szkoleniowe
 • Umowy o zakazie konkurencji

Zobacz więcej

Prawo rodzinne

 • Rozwody
 • Podział majątku
 • Opieka nad małoletnim i ubezwłasnowolnionym
 • Przysposobienie
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustalenie ojcostwa
 • Alimenty

Zobacz więcej

Prawo administracyjne

 • Reprezentacja Klientów przed:
  • Organami Administracji rządowej i samorządowej
  • Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • Sądem Arbitrażowym
 • Koncesje, licencje, zezwolenia

Zobacz więcej

Prawo autorskie

 • Roszczenia z tytułu naruszenia prawa autorskiego
 • Przejście autorskich praw majątkowych
 • Ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych

Zobacz więcej

Nasi klienci o nas

"KANCELARIA BIELAWSKI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Skontaktuj się i zamów bezpłatną wycenę