Obsługa prawna

Kancelaria Bielawski od wielu lat zajmuje się prowadzeniem postępowań cywilnych, administracyjnych i karnych, reprezentując zarówno klientów indywidualnych, przedsiębiorców, jak i przedsiębiorstwa. 

Nasi doświadczeni radcy prawni reprezentują klienta w postępowaniach:

 • sądowych we wszystkich instancjach, w tym także przed Sądem Najwyższym, egzekucyjnych, zabezpieczających, upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 • administracyjnych przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • przed Zespołem Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych, przed Sądem Arbitrażowym,
 • przed organami administracji publicznej wszystkich szczebli w postępowaniu administracyjnym,
 • koncesyjnych,
 • z zakresu prawa podatkowego.

W postępowaniach z zakresu Prawa podatkowego, dostępni są także doradcy podatkowi oraz biegli rewidenci.

Z sukcesem prowadzimy sprawy m.in. z zakresu:

 • odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółek z o.o.,
 • spraw o odszkodowania osobowe jak i majątkowe, w tym odszkodowania od linii lotniczych za odwołane bądź opóźnione loty,
 • prawa budowlanego,
 • prawa pracy – reprezentujemy zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych;,
 • postępowań karnych,
 • postępowań rejestrowych spółek prawa handlowego,
 • postępowań spadkowych,
 • postępowań upadłościowych, w tym prowadzenia postępowań upadłościowych osób fizycznych, nie będących przedsiębiorcami (upadłość konsumencka),
 • przygotowywania oraz opiniowania umów, regulaminów wewnętrznych podmiotów gospodarczych, negocjowania warunków umów z kontrahentami naszych klientów,
 • postępowania przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
 • prawa rzeczowego (m.in.: sprawy związane ze współwłasnością, ustanowieniem drogi koniecznej i służebności przesyłu).

Skontaktuj się i zamów bezpłatną wycenę