Rodo

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, Unii Europejskiej – w skrócie RODO. W ramach RODO, każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek wprowadzania odpowiednich procedur i dokumentów, mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed ich ujawnieniem lub udostępnianiem osobom trzecim. Rozporządzenie ma też na celu zaktualizować przepisy, tak aby były aktualne w zastosowaniu w XXI wieku i odpowiadały na zagrożenia wynikające z użycia w przetwarzaniu danych osobowych nowoczesnych technologii.

Kancelaria Bielawski oferuje bieżące doradztwo prawne w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji i wdrożenia procedur:

  • polityki przetwarzania danych,
  • polityki bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych,
  • polityki zarządzania ryzykiem w zakresie danych osobowych,
  • polityki zarządzania systemem informatycznym.

Specjalizujemy się także w reprezentowaniu klienta:

  • w postępowaniu administracyjnym przed UODO,
  • podczas kontroli UODO.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie