Adwokat prawo cywilne Wrocław

Prawo cywilne stanowi bardzo szeroki zakres regulacji i można powiedzieć, że dotyczy praktycznie wszystkich dziedzin życia. Przepisy prawa cywilnego regulują stosunki majątkowe i niemajątkowe, między osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi wyposażonymi w osobowość prawną. W Prawie cywilnym wyszczególnione zostały następujące działy

 

 • część ogólną – reguluje zagadnienia wspólne dla całego prawa cywilnego,
 • prawo rzeczowe – odnoszące się do rzeczy,
 • prawo majątkowe – zawierające normy prawa majątkowego,
 • prawo spadkowe – zawierające normy przejścia prawa majątkowego po zmarłym,
 • prawo rodzinne – normuje stosunki rodzinne i majątkowe wewnątrz rodziny.

Usługi świadczone przez Kancelarię Bielawski, w zakresie Prawa cywilnego obejmują:

 • przygotowanie, opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i przede wszystkim negocjowanie intratnych dla klienta warunków umów,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy z zakresu prawa budowlanego,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem,
 • ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu,
 • utrzymanie służebności gruntowej,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,
 • skargę pauliańską,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
 • sprawy z zakresu prawa wekslowego,
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
 • postępowanie zabezpieczające – zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,
 • postępowanie egzekucyjne,
 • europejskie postępowania w sprawach transgranicznych,
 • zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego,
 • stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie