Dochodzenie należności

Kancelaria Bielawski oferuje usługi dochodzenia należności (windykacji), na dogodnych warunkach dla klienta. Usługi te polegają na podejmowaniu czynności na etapie windykacji polubownej, następnie reprezentowaniu interesów klienta w postępowaniu sądowym oraz skierowaniu sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, a także wspomaganiu egzekucji. Dobieramy odpowiednią ofertę, dopasowaną do potrzeb klienta. Zapewniamy profesjonalną obsługę windykacyjną stosując rzetelne praktyki rynkowe.
Naszym celem jest odzyskanie długu w jak najkrótszym czasie, używając przy tym najbardziej skutecznych narzędzi.

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu trudnych wierzytelności na różnych etapach:

  • przed rozpoczęciem postępowania sądowego,
  • po wielokrotnej windykacji przez różne podmioty windykacyjne,
  • po bezskutecznej egzekucji komorniczej z tytułem wykonawczym.

Ponadto Kancelaria Bielawski reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużników m.in. w zakresie zgłoszenia wierzytelności do postępowania upadłościowego oraz uzyskania wyciągu z listy wierzytelności.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie