Kancelaria Prawo autorskie Wrocław, Polska i Zagranica

Prawo autorskie to część prawa własności intelektualnej zawierająca przepisy wydane z myślą o ochronie interesów twórców. Dotyczy stosunków prawnych związanych z tworzeniem, korzystaniem z utworów i ich ochroną. Obejmuje także ogół uprawnień majątkowych i osobistych twórcy do stworzonego dzieła.
Prawo własności przemysłowej to prawo podmiotowe dotyczące patentów na wynalazki, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia lub nazw pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

W Kancelarii Prawnej Bielawski oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa autorskiego:

  • obsługi Wrocławskich, krajowych i zagranicznych podmiotów w zakresie wszystkich aspektów praw własności przemysłowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • rejestracji patentów i znaków towarowych w procedurach krajowych i międzynarodowych,
  • przygotowania i negocjowania umów dotyczących produktów informatycznych,
  • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz negocjacje kontraktów dotyczących przeniesienia majątkowych praw autorskich oraz umów licencyjnych, doradztwo w zakresie prawa konkurencji,
  • skutecznego zabezpieczenia interesów związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi,
  • zagadnień dotyczących korzystania z dozwolonego do użytku osobistego i publicznego,
  • reprezentacji w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i właściwymi sądami w zakresie znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów,
  • reprezentacji klientów w negocjacjach i sprawach spornych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej lub przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem interesu klientów w szybkim uzyskaniu rozstrzygnięcia o zabezpieczeniu roszczenia,
  • prawa konkurencji.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie