Adwokat prawo rodzinne Wrocław

Prawo rodzinne to wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, który reguluje stosunki prawne w rodzinie między małżonkami, rodzicami i dziećmi, a także w kwestiach dotyczących adopcji czy kurateli. Oferujemy klientom kompleksowy zakres usług z szeroko pojętego prawa rodzinnego i opiekuńczego. Wiemy, że prawo rodzinne dotyka najważniejszych sfer życia rodzinnego i łączy się z wielkimi emocjami dla stron, co przekłada się na nasze podejście do spraw klientów i zaangażowanie.

W Kancelarii Bielawski oferujemy naszym klientom doradztwo prawne w zakresie:

  • rozwodów (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie) i separacji,
  • podziału majątku wspólnego, majątkowych umów małżeńskich, ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej,
  • alimentów – ustalenia ich wysokości, zmian, ustania obowiązku alimentacyjnego,
  • przyznania, pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia bądź zaprzeczenia rodzicielstwa, pochodzenia dziecka,
  • przysposobienia,
  • uregulowania widzeń z dziećmi, sposób ich wykonywania,
  • zezwolenia na wstąpienie w związek małżeński,
  • zezwolenia na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie