Oddłużanie i upadłość konsumencka Wrocław, Polska

Kancelaria Bielawski w ramach świadczonych usług, zajmuje się także oddłużaniem osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorstw.

Adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym będzie w stanie pomóc Ci w procesie przygotowawczym do oddłużenia. Upadłość konsumencka jest właśnie elementem procesem oddłużania – likwidacją długów, które powstały przed ogłoszeniem upadłości i nie zostały spłacone.

W ramach tego doradztwa proponujemy stworzenie indywidualnego programu restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorstwa obejmującego:

  • negocjacje z wierzycielami,
  • wskazanie źródeł pokrycia zadłużenia,
  • możliwość częściowej redukcji zadłużenia,
  • korzyści podatkowe oraz prawne (w aspekcie prawa upadłościowego i odpowiedzialności członków zarządu).

W zakresie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, świadczymy usługi mające na celu doprowadzenie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jak złożyć wniosek o upadłość

Upadłość  konsumencka i restrukturyzacja zadłużenia firmy jest procesem, który może być zainicjowany przez klienta. Prawo stanowi jednak, że klient musi spełnić pewne warunki, zanim będzie mógł złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, a także dopełnić pewnych formalności. Koniecznością jest również współpraca z syndykiem masy upadłościowej w ramach planu spłaty wierzycieli.

Sprawami z zakresu prawa upadłościowego zajmują się Sądy Rejonowe. Sąd Rejonowy we Wrocławiu lub innym mieście w Polsce, może odrzucić wniosek o upadłość konsumencką, jeśli okaże się, że:

  • klient dopuścił się umyślnego zaniedbania lub rażącego zaniedbania,
  • jeżeli wniosek o upadłość został złożony w ciągu dziesięciu lat od dnia dokonania przez dłużnika czynności prawnej, która została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.
  • jeśli klient prowadzi działalność gospodarczą i nie złożył wniosku w terminie,
  • jeżeli został on umorzony lub zaspokojony w innym toczącym się postępowaniu, np. w postępowaniu upadłościowym.

W Kancelarii Bielawski we Wrocławiu pomagamy klientom pozbyć się długów i uzyskać stabilność finansową. Oferujemy tę usługę zarówno osobom prywatnym, jak i firmom.

Profesjonalne oddłużanie firm jest sposobem na wyjście ze spirali zadłużenia

Upadłość podmiotu gospodarczego skutkuje koniecznością jednoczesnego spłacenia wszystkich zobowiązań. Warto zaznaczyć, że jeśli firma od dłuższego czasu znajduje się w fatalnej sytuacji finansowej, to prawdopodobnie nie jest w stanie uregulować wszystkich swoich zobowiązań. W przypadku takiego wysokiego zadłużenia, najważniejsze jest wypracowanie kompromisu, który pozwoli zadowolić wszystkie strony.

Nasi doradcy posiadają niezbędne doświadczenie i kwalifikacje do opracowania i wynegocjowania porozumienia, które przyniesie zadowalające rezultaty dla wszystkich zaangażowanych w proces oddłużania.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie