W 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w kwestii rozważenia zmiany w kodeksie postępowania karnego w zakresie wprowadzenia możliwości ubiegania się o odszkodowanie i zadośćuczynienie w przypadku niesłusznego przedstawienia zarzutów...

czytaj dalej