Adwokat prawo pracy Wrocław

Prawo pracy obejmuje ogół regulacji w zakresie stosunku pracy pracownika i pracodawcy, jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

Kancelaria Bielawski świadczy usługi z zakresu Prawa pracy, reprezentując zarówno pracowników, jak i pracodawców w procesach przed Sądem Pracy. W szczególności zajmuje się:

 • wsparciem przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie prawa pracy,
 • obsługą kadrowo-płacową w przedsiębiorstwach,
 • ustaleniem istnienia stosunku pracy,
 • odszkodowaniem za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • przywróceniem do pracy,
 • naruszeniem praw pracowniczych,
 • ciężkim naruszeniem obowiązków pracownika,
 • świadczeniami z tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • kwestia wypłaty należnych nadgodziny,
 • wypłatą wynagrodzenia,
 • odszkodowaniem z tytułu wypadku przy pracy i rentę uzupełniającą,
 • opiniowaniem umów o pracę, regulaminów obowiązujących w zakładzie pracy.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie