Usługi księgowe, kadry i płace

Kancelaria Bielawski specjalizuje się w obsłudze firm, w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Prowadzimy dla klienta wszystkie niezbędne ewidencje tj:

 • rejestry sprzedaży i zakupu do potrzeb podatku VAT,
 • ewidencję i wykaz środków trwałych,
 • wyposażenia,
 • karty wynagrodzeń pracowników.

Zapewniamy również pełną obsługę kadrowo-płacową. Sporządzamy plany kont, wszystkie wymagane prawem deklaracje i sprawozdania, które na czas dostarczamy do odpowiednich urzędów. Świadczymy usługi z zakresu:

 • prowadzenia ewidencji ryczałtowych – ewidencja podatków od towaru i usług, obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • prowadzenia książki przychodów i rozchodów – ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 • prowadzenia ksiąg handlowych – wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług), rozliczenie właścicieli, sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych), obsługa pracowników, rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

W ramach obsługi kadrowej świadczymy następujące usługi:

 • sporządzanie listy płac, wynagrodzeń, imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), deklaracji ZUS,
 • deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4), deklaracji PFRON, przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 • pomoc w organizacji szkoleń BHP,
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

Zdobyte doświadczenie w prowadzeniu wszystkich branż, pozwala nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi.

 

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie