Prawnik prawo handlowe Wrocław

Prawo handlowe to jedna z gałęzi prawa prywatnego, którego korzenie sięgają prawa cywilnego. Przepisy prawa handlowego regulują organizację przedsiębiorców i czynności gospodarcze, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W ramach naszych usług doradzamy naszym klientom już od samego początku, na etapie zakładania działalności gospodarczej, zakładania spółek prawa handlowego.

W Kancelarii Bielawski oferujemy bieżące doradztwo prawne w zakresie:

 • przygotowania statutów,
 • przygotowania umów i kontraktów,
 • negocjacji między kontrahentami,
 • reprezentacji klienta w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • tworzenia, łączenia i przekształcania firm indywidualnych oraz spółek,
 • rejestracji w KRS spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów,
 • tworzenia podmiotów gospodarczych, takich jak oddziały, przedstawicielstwa,
 • przeprowadzanie zmian w istniejących już spółkach, m.in.: podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, zmiany podmiotowe w składzie wspólników, organów spółek, zmiany treści aktów założycielskich.

W ramach prawa handlowego specjalizujemy się także w:

 • obsłudze małych i średnich firm w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac,
 • reprezentowaniu naszych klientów przed instytucjami państwowymi i skarbowymi,
 • postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, likwidacji przedsiębiorstw,
 • prowadzeniu programów oddłużeniowych dla przedsiębiorstw,
 • wywiadzie gospodarczym.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie